دکتر مریم روشنی

و جراح چشم

دکتر مریم روشنی http://drdr.ir/doctor/2811/دکتر-مریم-روشنی/ http://drdr.ir/doctor/2811/دکتر-مریم-روشنی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان - ستارخان - بین پل و برق آلستوم - جنب داروخانه پرسپولیس - پلاک ۶۹۰ - واحد 2
اطلاعات مطب دکتر مریم روشنی

آدرس مطب دکتر مریم روشنی

تهران - خیابان - ستارخان - بین پل و برق آلستوم - جنب داروخانه پرسپولیس - پلاک ۶۹۰ - واحد 2
تلفن مرکز
021۴۴۲۵۹۵۱۸
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط