دکتر فرزانه گلفام

متخصص جراح عمومی

دکتر فرزانه گلفام http://drdr.ir/doctor/2841/دکتر-فرزانه-گلفام/ http://drdr.ir/doctor/2841/دکتر-فرزانه-گلفام/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران مرزداران - بین آریافر (دانش) و ایثار - پلاک 122 - طبقه 3
اطلاعات مطب دکتر فرزانه گلفام

آدرس مطب دکتر فرزانه گلفام

تهران - مرزداران - بین آریافر (دانش) و ایثار - پلاک 122 - طبقه 3
تلفن مرکز
02144275686
پزشکان مرتبط