دکتر فاطمه کسائی

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر فاطمه کسائی http://drdr.ir/doctor/28474/دکتر-فاطمه-کسائی/ http://drdr.ir/doctor/28474/دکتر-فاطمه-کسائی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان قارن، مجتمع قو
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فاطمه کسائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فاطمه کسائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر فاطمه کسائی

ساری - خیابان قارن، مجتمع قو
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)