دکتر فاطمه کاسب

دکتر فاطمه کاسب

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

دکتر فاطمه کاسب http://drdr.ir/doctor/2848/دکتر-فاطمه-کاسب/ http://drdr.ir/doctor/2848/دکتر-فاطمه-کاسب/ ت-1078 http://drdr.ir/images/site/دکتر-فاطمه-کاسب-2848.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-فاطمه-کاسب-2848.jpg
یزد یزد میدان مهدیه به طرف بلوار منتظر قائم - اولین کوچه سمت راست - مجتمع نیلوفر - ورودی B - طبقه 2 - واحد 206
اطلاعات مطب دکتر فاطمه کاسب

آدرس مطب دکتر فاطمه کاسب

یزد - میدان مهدیه به طرف بلوار منتظر قائم - اولین کوچه سمت راست - مجتمع نیلوفر - ورودی B - طبقه 2 - واحد 206
تلفن مرکز
03536280096
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط