فیلترها
اطلاعات مطب دکتر فاطمه کاسب

آدرس مطب دکتر فاطمه کاسب

یزد - میدان مهدیه به طرف بلوار منتظر قائم - اولین کوچه سمت راست - مجتمع نیلوفر - ورودی B - طبقه 2 - واحد 206
تلفن مرکز
03536280096
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط