دکتر فاطمه قنبریها

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

دکتر فاطمه قنبریها http://drdr.ir/doctor/2855/دکتر-فاطمه-قنبریها/ http://drdr.ir/doctor/2855/دکتر-فاطمه-قنبریها/ 1776ش http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز بلوار امام - جنب بانک ملی مرکزی کوچه یاس ۵ - پلاک 1 - طبقه 1
اطلاعات مطب دکتر فاطمه قنبریها
خدمات در این مرکز
انجام کلیه تست های شنوایی - تجویز انواع سمعک - ساخت قالب ضد اب و ضد صوت - غربالگری شنوایی نوزادان

آدرس مطب دکتر فاطمه قنبریها

هشتگرد - بلوار امام - جنب بانک ملی مرکزی کوچه یاس ۵ - پلاک 1 - طبقه 1
تلفن مرکز
02632246469
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط