دکتر رادیولوژی قبادی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر رادیولوژی قبادی http://drdr.ir/doctor/2856/دکتر-رادیولوژی-قبادی/ http://drdr.ir/doctor/2856/دکتر-رادیولوژی-قبادی/ 56005 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان قارن نبش خیابان انقلاب - ساختمان 39 - زیرزمین
اطلاعات مطب دکتر رادیولوژی قبادی

آدرس مطب دکتر رادیولوژی قبادی

ساری - خیابان قارن نبش خیابان انقلاب - ساختمان 39 - زیرزمین
تلفن مرکز
01133322698
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط