فیزیوتراپی تخصصی پویا

فیزیوتراپی تخصصی پویا

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی تخصصی پویا http://drdr.ir/doctor/2859/فیزیوتراپی-تخصصی-پویا/ http://drdr.ir/doctor/2859/فیزیوتراپی-تخصصی-پویا/ 902ف http://drdr.ir/images/site/فیزیوتراپی-تخصصی-پویا-2859.jpg http://drdr.ir/images/site/فیزیوتراپی-تخصصی-پویا-2859.jpg
یزد یزد بلوار منتظر قائم، کوچه شهید نصیری، مرکز فیزیوتراپی تخصصی پویا
اطلاعات فیزیوتراپی تخصصی پویا
35 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
خدمات در این مرکز
الکتروتراپی، لیزر درمانی، مکانوتراپی (ورزش درمانی)

آدرس مرکز

یزد - بلوار منتظر قائم، کوچه شهید نصیری، مرکز فیزیوتراپی تخصصی پویا
تلفن مرکز
03536292829 - 03536248441
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط