دکتر محمدحسین تازیکی بالا جلینی

دکتر محمدحسین تازیکی بالا جلینی

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

دکتر محمدحسین تازیکی بالا جلینی http://drdr.ir/doctor/286/دکتر-محمدحسین-تازیکی-بالا-جلینی/ http://drdr.ir/doctor/286/دکتر-محمدحسین-تازیکی-بالا-جلینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدحسین-تازیکی-بالا-جلینی-286.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدحسین-تازیکی-بالا-جلینی-286.jpg
گلستان گلستان خیابان ولیعصر - عدالت 13 - ساختمان قائم - طبقه3
اطلاعات مطب دکتر محمدحسین تازیکی بالا جلینی

آدرس مطب دکتر محمدحسین تازیکی بالا جلینی

گرگان - خیابان ولیعصر - عدالت 13 - ساختمان قائم - طبقه3
تلفن مرکز
01732235985
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط