دکتر میترا ظریف کار

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر میترا ظریف کار http://drdr.ir/doctor/2864/دکتر-میترا-ظریف-کار/ http://drdr.ir/doctor/2864/دکتر-میترا-ظریف-کار/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان ستارخان - خیابان نیایش - مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)
اطلاعات مطب دکتر میترا ظریف کار

آدرس مطب دکتر میترا ظریف کار

تهران - خیابان ستارخان - خیابان نیایش - مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)
تلفن مرکز
02164252527
پزشکان مرتبط