آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا http://drdr.ir/doctor/2866/آزمایشگاه-پاتوبیولوژی-صبا/ http://drdr.ir/doctor/2866/آزمایشگاه-پاتوبیولوژی-صبا/ 118136 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا بابل آماده انجام کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی پاتولوژی می باشد.
مازندران مازندران روبروی بیمارستان بهشتی - انتهای کوچه دانش ٤
اطلاعات آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا

آدرس مرکز

بابل - روبروی بیمارستان بهشتی - انتهای کوچه دانش ٤
تلفن مرکز
01135550
پزشکان مرتبط