فیلترها

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا

آسیب شناسی (پاتولوژی)

اطلاعات آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا

آدرس مرکز

بابل - روبروی بیمارستان بهشتی - انتهای کوچه دانش ٤
تلفن مرکز
01135550
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه
پزشکان مرتبط