دکتر حسن صفرپورنغندر

دکتر حسن صفرپورنغندر

متخصص داخلی

دکتر حسن صفرپورنغندر http://drdr.ir/doctor/287/دکتر-حسن-صفرپورنغندر/ http://drdr.ir/doctor/287/دکتر-حسن-صفرپورنغندر/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسن-صفرپورنغندر-287.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسن-صفرپورنغندر-287.jpg دکتر حسن صفرپور نغندر، حسن صفرپور نغندر، متخصص داخلی مشهد، متخصص خوب داخلی مشهد
خراسان رضوی خراسان رضوی میدان بیمارستان رضا - مجتمع پزشکی آفتاب - طبقه 1 - واحد 2
اطلاعات مطب دکتر حسن صفرپورنغندر

آدرس مطب دکتر حسن صفرپورنغندر

مشهد - میدان بیمارستان رضا - مجتمع پزشکی آفتاب - طبقه 1 - واحد 2
تلفن مرکز
05138525834
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط