دکتر کبری روحی گیلانی

دکتر کبری روحی گیلانی

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر کبری روحی گیلانی http://drdr.ir/doctor/2874/دکتر-کبری-روحی-گیلانی/ http://drdr.ir/doctor/2874/دکتر-کبری-روحی-گیلانی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-کبری-روحی-گیلانی-2874.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-کبری-روحی-گیلانی-2874.jpg
تهران تهران مطب خيابان پيروزی: ابتدای خيابان پنجم نيروی هوايی - ساختمان قائم - طبقه2 - واحد 4 مطب پاسداران: نرسيده به پمپ بنزين - بهستان پنجم - ساختمان قائم - پلاک 382 - واحد 6
اطلاعات مطب دکتر کبری روحی گیلانی

آدرس مطب دکتر کبری روحی گیلانی

تهران - مطب خيابان پيروزی: ابتدای خيابان پنجم نيروی هوايی - ساختمان قائم - طبقه2 - واحد 4 مطب پاسداران: نرسيده به پمپ بنزين - بهستان پنجم - ساختمان قائم - پلاک 382 - واحد 6
تلفن مرکز
02177160281 - 02122772806
پزشکان مرتبط