دکتر علی اصغر میرسعید قاضی

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر علی اصغر میرسعید قاضی http://drdr.ir/doctor/2879/دکتر-علی-اصغر-میرسعید-قاضی/ http://drdr.ir/doctor/2879/دکتر-علی-اصغر-میرسعید-قاضی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران میدان آرژانتین - خیابان الوند - بن بست آفرین - پلاک 38
اطلاعات مطب دکتر علی اصغر میرسعید قاضی

آدرس مطب دکتر علی اصغر میرسعید قاضی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - بن بست آفرین - پلاک 38
تلفن مرکز
02188678152
پزشکان مرتبط