دکتر حسین اسدیان

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر حسین اسدیان http://drdr.ir/doctor/2880/دکتر-حسین-اسدیان/ http://drdr.ir/doctor/2880/دکتر-حسین-اسدیان/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران میدان آرژانتین - ابتدای خیابان الوند - ساختمان مرکزی پزشکان
اطلاعات مطب دکتر حسین اسدیان

آدرس مطب دکتر حسین اسدیان

تهران - میدان آرژانتین - ابتدای خیابان الوند - ساختمان مرکزی پزشکان
تلفن مرکز
02188792711 - 02188792691
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط