دکتر حمید اخوین

متخصص دندانپزشک

دکتر حمید اخوین http://drdr.ir/doctor/2881/دکتر-حمید-اخوین/ http://drdr.ir/doctor/2881/دکتر-حمید-اخوین/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آفرین - شماره 3 - طبقه 5
اطلاعات مطب دکتر حمید اخوین

آدرس مطب دکتر حمید اخوین

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آفرین - شماره 3 - طبقه 5
تلفن مرکز
02188781956 - 02188784833
پزشکان مرتبط