دکتر محبوبه مرادی حقیقت

دکتر محبوبه مرادی حقیقت

دکترا پوست ، مو و زیبایی

دکتر محبوبه مرادی حقیقت http://drdr.ir/doctor/2887/دکتر-محبوبه-مرادی-حقیقت/ http://drdr.ir/doctor/2887/دکتر-محبوبه-مرادی-حقیقت/ 64926 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محبوبه-مرادی-حقیقت-2887.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محبوبه-مرادی-حقیقت-2887.jpg
تهران تهران مقدس اردبیلی - بین خیابان پسیان و الف - پلاک 50 - طبقه 3
اطلاعات مطب دکتر محبوبه مرادی حقیقت

آدرس مطب دکتر محبوبه مرادی حقیقت

تهران - مقدس اردبیلی - بین خیابان پسیان و الف - پلاک 50 - طبقه 3
تلفن مرکز
0212266-6825 - 02122666821
پزشکان مرتبط