دکتر محمدرضا سعیدمقدم

عمومی داخلی

دکتر محمدرضا سعیدمقدم http://drdr.ir/doctor/2892/دکتر-محمدرضا-سعیدمقدم/ http://drdr.ir/doctor/2892/دکتر-محمدرضا-سعیدمقدم/ 40900 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد صفائیه، بلوار شهید قندی، نبش میدان ریاضی، درمانگاه سعید مقدم
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا سعیدمقدم
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمدرضا سعیدمقدم

یزد - صفائیه، بلوار شهید قندی، نبش میدان ریاضی، درمانگاه سعید مقدم
تلفن مرکز
03538229520
پزشکان مرتبط