مجدالدین مستعان

کارشناس ارشد روانشناسی ورزش و سلامت-آمادگی ذهنی مسابقه-ورزش و سلامت روان-ذهن و کنترل وزن-استعدادیابی روانشناختی

مجدالدین مستعان http://drdr.ir/doctor/2896/دکتر-مجدالدین-مستعان/ http://drdr.ir/doctor/2896/دکتر-مجدالدین-مستعان/ 4464 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران فرمانیه - جنب مرکز خرید روشا - پلاک 215 - طبقه 4 - واحد 8 - مرکز مشاوره و روانشناسی پندار برتر
آیا از قبل توسط مجدالدین مستعان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مجدالدین مستعان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب مجدالدین مستعان

تجریش - فرمانیه - جنب مرکز خرید روشا - پلاک 215 - طبقه 4 - واحد 8 - مرکز مشاوره و روانشناسی پندار برتر
تلفن مرکز
0212XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط