دکتر شیدا سیمین

عمومی جراح -دندانپزشک

دکتر شیدا سیمین http://drdr.ir/doctor/2899/دکتر-شیدا-سیمین/ http://drdr.ir/doctor/2899/دکتر-شیدا-سیمین/ 140917 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان بزرگمهر چهارراه هشت بهشت جنب بانک مسکن - ساختمان سروش - طبقه 3 - واحد ١٩
اطلاعات مطب دکتر شیدا سیمین

آدرس مطب دکتر شیدا سیمین

اصفهان - بزرگمهر چهارراه هشت بهشت جنب بانک مسکن - ساختمان سروش - طبقه 3 - واحد ١٩
تلفن مرکز
09370050273 - 03132647795
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط