دکتر احمد باقری

متخصص عفونی و گرمسیری

دکتر احمد باقری http://drdr.ir/doctor/291/دکتر-احمد-باقری/ http://drdr.ir/doctor/291/دکتر-احمد-باقری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03133650349 دکتر احمد باقری متخصص بیماری های عفونی و تب دار کودکان شهر خیمنی شهر
اصفهان اصفهان خیابان شمس تبریزی - خیابان ولی عصر - ساختمان پزشکان فدک
اطلاعات مطب دکتر احمد باقری

آدرس مطب دکتر احمد باقری

خمینی شهر - خیابان شمس تبریزی - خیابان ولی عصر - ساختمان پزشکان فدک
تلفن مرکز
03133650349
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط