فیلترها

دکتر احمد باقری

متخصص عفونی و گرمسیری

اطلاعات مطب دکتر احمد باقری

آدرس مطب دکتر احمد باقری

خمینی شهر - خیابان شمس تبریزی - خیابان ولی عصر - ساختمان پزشکان فدک
تلفن نوبت دهی
03133650349
تلفن مرکز
03133650349
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
یکشنبه، پنجشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط