دکتر سیده فرزانه موسوی

متخصص داخلی

دکتر سیده فرزانه موسوی http://drdr.ir/doctor/292/دکتر-سیده-فرزانه-موسوی/ http://drdr.ir/doctor/292/دکتر-سیده-فرزانه-موسوی/ 115878 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر سیده فرزانه موسوی متخصص داخلی بندرعباس
هرمزگان هرمزگان خیابان مرادی، کوچه بینش 9، ساختمان پزشکان نگین، طبقه 4
اطلاعات مطب دکتر سیده فرزانه موسوی
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیده فرزانه موسوی

بندرعباس - خیابان مرادی، کوچه بینش 9، ساختمان پزشکان نگین، طبقه 4
تلفن مرکز
07632226120
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط