دکتر کلینیک هنرمند

جراح عمومی

دکتر کلینیک هنرمند http://drdr.ir/doctor/2957/دکتر-کلینیک-هنرمند/ http://drdr.ir/doctor/2957/دکتر-کلینیک-هنرمند/ 3265 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09339862462
تهران تهران تهران -فلکه دوم صادقیه-پشت بیمارستان ابن سینا-خیابان اعتمادیان-پلاک 24
اطلاعات مطب دکتر کلینیک هنرمند

آدرس مطب کلینیک هنرمند

تهران - تهران -فلکه دوم صادقیه-پشت بیمارستان ابن سینا-خیابان اعتمادیان-پلاک 24
تلفن نوبت دهی
09339862462
تلفن مرکز
02133251458
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
یکشنبه، دوشنبه
چهارشنبه
بیمه های طرف قرارداد
4 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
پزشکان مرتبط