دکتر زهرا کمالی

دکترا عمومی فعال در زمینه طب ایرانی و تغذیه

دکتر زهرا کمالی http://drdr.ir/doctor/2958/دکتر-زهرا-کمالی/ http://drdr.ir/doctor/2958/دکتر-زهرا-کمالی/ 84913 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم 20 متری امام حسین - پلاک 79 - مطب دکتر زهرا کمالی
اطلاعات مطب دکتر زهرا کمالی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر زهرا کمالی

قم - 20 متری امام حسین - پلاک 79 - مطب دکتر زهرا کمالی
تلفن مرکز
09193513689 - 02532939504
پزشکان مرتبط