دکتر مصطفی منتظری

متخصص عمومی

دکتر مصطفی منتظری http://drdr.ir/doctor/297/دکتر-مصطفی-منتظری/ http://drdr.ir/doctor/297/دکتر-مصطفی-منتظری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03142621232
اصفهان اصفهان خیابان امام - قبل از چهارراه شهرداری - مجتمع نخل - طبقه همکف
اطلاعات مطب دکتر مصطفی منتظری

آدرس مطب دکتر مصطفی منتظری

نجف آباد - خیابان امام - قبل از چهارراه شهرداری - مجتمع نخل - طبقه همکف
تلفن مرکز
03142621232
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط