دکتر محبوبه مسلمان یزدی

دکتر محبوبه مسلمان یزدی

دکترا دندانپزشک

دکتر محبوبه مسلمان یزدی http://drdr.ir/doctor/29713/دکتر-محبوبه-مسلمان-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/29713/دکتر-محبوبه-مسلمان-یزدی/ 94633 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محبوبه-مسلمان-یزدی-29713.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محبوبه-مسلمان-یزدی-29713.jpg 03536292223
یزد یزد میدان خاتمی، ابتدای خیابان شهید چمران، اولین کوچه سمت راست، بن بست 32،انتهای کوچه، مطب دکتر محبوبه مسلمان یزدی
آیا از قبل توسط دکتر محبوبه مسلمان یزدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محبوبه مسلمان یزدی
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محبوبه مسلمان یزدی

یزد - میدان خاتمی، ابتدای خیابان شهید چمران، اولین کوچه سمت راست، بن بست 32،انتهای کوچه، مطب دکتر محبوبه مسلمان یزدی
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط