دکتر پریسا کوچک زاده

کارشناس رژیم درمانی

دکتر پریسا کوچک زاده http://drdr.ir/doctor/2987/دکتر-پریسا-کوچک-زاده/ http://drdr.ir/doctor/2987/دکتر-پریسا-کوچک-زاده/ ت6640 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد بلوار جمهوری - کوچه اورژانس بیمارستان افشار- کلینیک پیش گیری از بیماریهای قلب و عروق
اطلاعات مطب دکتر پریسا کوچک زاده

آدرس مطب دکتر پریسا کوچک زاده

یزد - بلوار جمهوری - کوچه اورژانس بیمارستان افشار- کلینیک پیش گیری از بیماریهای قلب و عروق
تلفن مرکز
03538275218
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط