دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد

فلوشیپ زنان و زایمان و نازایی

دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد http://drdr.ir/doctor/2990/دکتر-محمد-ابراهیم-پارسا-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/2990/دکتر-محمد-ابراهیم-پارسا-نژاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان قصرالدشت - رحمت آباد - روبروی مسجد الرجا - ساختمان حکیم
اطلاعات مطب دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد

آدرس مطب دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد

شیراز - خیابان قصرالدشت - رحمت آباد - روبروی مسجد الرجا - ساختمان حکیم
تلفن مرکز
07136292006
پزشکان مرتبط