دکتر عبدالرسول موقر

متخصص چشم

دکتر عبدالرسول موقر http://drdr.ir/doctor/29919/دکتر-عبدالرسول-موقر/ http://drdr.ir/doctor/29919/دکتر-عبدالرسول-موقر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان قارون، روبه‌روی حسینیه‌ی حاجی‌آباد، ساختمان87، ‌طبقه2
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر عبدالرسول موقر ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عبدالرسول موقر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عبدالرسول موقر

ساری - خیابان قارون، روبه‌روی حسینیه‌ی حاجی‌آباد، ساختمان87، ‌طبقه2
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)