دکتر مجیدرضا شیخ رضائی

متخصص چشم

دکتر مجیدرضا شیخ رضائی http://drdr.ir/doctor/29924/دکتر-مجیدرضا-شیخ-رضائی/ http://drdr.ir/doctor/29924/دکتر-مجیدرضا-شیخ-رضائی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان قارن، مجتمع شهریار2، طبقه سوم، شماره 20
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مجیدرضا شیخ رضائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجیدرضا شیخ رضائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مجیدرضا شیخ رضائی

ساری - خیابان قارن، مجتمع شهریار2، طبقه سوم، شماره 20
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)