دکتر احمد احمدزاده امیری

متخصص چشم

دکتر احمد احمدزاده امیری http://drdr.ir/doctor/29925/دکتر-احمد-احمدزاده-امیری/ http://drdr.ir/doctor/29925/دکتر-احمد-احمدزاده-امیری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران میدان امام، بلوار پاسداران، مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر احمد احمدزاده امیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر احمد احمدزاده امیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر احمد احمدزاده امیری

ساری - میدان امام، بلوار پاسداران، مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)