دکتر مهران ویسی زاده

متخصص چشم

دکتر مهران ویسی زاده http://drdr.ir/doctor/29931/دکتر-مهران-ویسی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/29931/دکتر-مهران-ویسی-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان خیابان طالقانی، جنب حسینیه ثارا...، ایران کلینیک
آیا از قبل توسط دکتر مهران ویسی زاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهران ویسی زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مهران ویسی زاده

اهواز - خیابان طالقانی، جنب حسینیه ثارا...، ایران کلینیک
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط