دکتر شادی رجائیه

متخصص چشم

دکتر شادی رجائیه http://drdr.ir/doctor/29965/دکتر-شادی-رجائیه/ http://drdr.ir/doctor/29965/دکتر-شادی-رجائیه/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان شمس آبادی، ساختمان قصر نور، واحد 101
آیا از قبل توسط دکتر شادی رجائیه ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر شادی رجائیه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر شادی رجائیه

اصفهان - خیابان شمس آبادی، ساختمان قصر نور، واحد 101
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط