دکتر علی گلستانی

متخصص چشم

دکتر علی گلستانی http://drdr.ir/doctor/30009/دکتر-علی-گلستانی/ http://drdr.ir/doctor/30009/دکتر-علی-گلستانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان احمد آباد، خیابان عارف، نبش عارف 2، ساختمان 6
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی گلستانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی گلستانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی گلستانی

مشهد - خیابان احمد آباد، خیابان عارف، نبش عارف 2، ساختمان 6
تلفن مرکز
0513XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)