دکتر ابوالقاسم مختاری

دکتر ابوالقاسم مختاری

متخصص کودکان

دکتر ابوالقاسم مختاری http://drdr.ir/doctor/302/دکتر-ابوالقاسم-مختاری/ http://drdr.ir/doctor/302/دکتر-ابوالقاسم-مختاری/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-ابوالقاسم-مختاری-302.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-ابوالقاسم-مختاری-302.jpg 05155220205 دکتر ابوالقاسم مختاری متخصص اطفال کاشمر
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان امام - طبقه فوقانی مجتمع جواد الائمه
اطلاعات مطب دکتر ابوالقاسم مختاری

آدرس مطب دکتر ابوالقاسم مختاری

کاشمر - خیابان امام - طبقه فوقانی مجتمع جواد الائمه
تلفن مرکز
05155220205
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط