دکتر عسل خبازی پور

عمومی عمومی

دکتر عسل خبازی پور http://drdr.ir/doctor/3029/دکتر-عسل-خبازی-پور/ http://drdr.ir/doctor/3029/دکتر-عسل-خبازی-پور/ 166829 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 166829
خوزستان خوزستان غزاویه بزرگ -
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر عسل خبازی پور ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عسل خبازی پور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
خدمات در این مرکز
تشخیص و درمان بیمارهای عمومی

آدرس مطب دکتر عسل خبازی پور

اهواز - غزاویه بزرگ -
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه