دکتر عسل خبازی پور

عمومی عمومی

دکتر عسل خبازی پور http://drdr.ir/doctor/3029/دکتر-عسل-خبازی-پور/ http://drdr.ir/doctor/3029/دکتر-عسل-خبازی-پور/ 166829 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 166829
خوزستان خوزستان غزاویه بزرگ -
آیا از قبل توسط دکتر عسل خبازی پور ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عسل خبازی پور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
خدمات در این مرکز
تشخیص و درمان بیمارهای عمومی

آدرس مطب دکتر عسل خبازی پور

اهواز - غزاویه بزرگ -
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط