دکتر عسل خبازی پور

دکترا عمومی

دکتر عسل خبازی پور http://drdr.ir/doctor/3029/دکتر-عسل-خبازی-پور/ http://drdr.ir/doctor/3029/دکتر-عسل-خبازی-پور/ 166829 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 166829
خوزستان خوزستان غزاویه بزرگ -
اطلاعات مطب دکتر عسل خبازی پور
خدمات در این مرکز
تشخیص و درمان بیمارهای عمومی

آدرس مطب دکتر عسل خبازی پور

اهواز - غزاویه بزرگ -
تلفن مرکز
06133915572
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط