دکتر نیلوفر پارساپور

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر نیلوفر پارساپور http://drdr.ir/doctor/30303/دکتر-نیلوفر-پارساپور/ http://drdr.ir/doctor/30303/دکتر-نیلوفر-پارساپور/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمد تقی، روبروی مسجدساختمان البرز
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر نیلوفر پارساپور ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر نیلوفر پارساپور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر نیلوفر پارساپور

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمد تقی، روبروی مسجدساختمان البرز
تلفن مرکز
0218XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)