دکتر فضه فیض بخش واقف

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر فضه فیض بخش واقف http://drdr.ir/doctor/30416/دکتر-فضه-فیض-بخش-واقف/ http://drdr.ir/doctor/30416/دکتر-فضه-فیض-بخش-واقف/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گیلان گیلان گلباغ نماز، روبروی دبیرستان شاهد دختران، ساختمان توکا، طبقه 3، واحد5
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فضه فیض بخش واقف ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فضه فیض بخش واقف
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر فضه فیض بخش واقف

رشت - گلباغ نماز، روبروی دبیرستان شاهد دختران، ساختمان توکا، طبقه 3، واحد5
تلفن مرکز
0133XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)