فیلترها
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا رحیمی

آدرس مطب دکتر محمدرضا رحیمی

اصفهان - چهارراه پلیس (تقاطع شریعتی و توحید) - ساختمان ماکان 3 - طبقه 5 - واحد 23
تلفن مرکز
03136266879
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط