دکتر مریم طهماسبی

قلب و عروق

دکتر مریم طهماسبی http://drdr.ir/doctor/3095/دکتر-مریم-طهماسبی/ http://drdr.ir/doctor/3095/دکتر-مریم-طهماسبی/ ۸۵۱۹۴ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران مطب نازی آباد - میدان بهمنیار - ساختمان پریا - طبقه٤ مطب خیابان ولیعصر - نرسیده به توانیر - نبش بلوار بخشندگان - مجموعه مدیکو پلاس سنتر - طبقه 7- واحد۷۰۱ تلفن: ۸۶۰۸۱۶۳۵ - ۸۶۰۸۱۷۳۵
اطلاعات مطب دکتر مریم طهماسبی

آدرس مطب دکتر مریم طهماسبی

تهران - مطب نازی آباد - میدان بهمنیار - ساختمان پریا - طبقه٤ مطب خیابان ولیعصر - نرسیده به توانیر - نبش بلوار بخشندگان - مجموعه مدیکو پلاس سنتر - طبقه 7- واحد۷۰۱ تلفن: ۸۶۰۸۱۶۳۵ - ۸۶۰۸۱۷۳۵
تلفن مرکز
02155344194 - 02155087411
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط