دکتر سیما سرمدی

عمومی عمومی

دکتر سیما سرمدی http://drdr.ir/doctor/31187/دکتر-سیما-سرمدی/ http://drdr.ir/doctor/31187/دکتر-سیما-سرمدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان شهید صدوقی جنوبی، کوچه 17، مرکز سلامت صدرا
آیا از قبل توسط دکتر سیما سرمدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیما سرمدی
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیما سرمدی

اصفهان - خیابان شهید صدوقی جنوبی، کوچه 17، مرکز سلامت صدرا
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط