دکتر احمد اسفندیار

دکتر احمد اسفندیار

متخصص کودکان

دکتر احمد اسفندیار http://drdr.ir/doctor/3132/دکتر-احمد-اسفندیار/ http://drdr.ir/doctor/3132/دکتر-احمد-اسفندیار/ 47851 http://drdr.ir/images/site/دکتر-احمد-اسفندیار-3132.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-احمد-اسفندیار-3132.jpg
تهران تهران سعادت اباد- سرو غربی- روبروی بیمارستان عرفان -خیابان ریاضی بخشایش- ساختمان پزشکان افتخار-طبقه 2-واحد 206
اطلاعات مطب دکتر احمد اسفندیار

آدرس مطب دکتر احمد اسفندیار

تهران - سعادت اباد- سرو غربی- روبروی بیمارستان عرفان -خیابان ریاضی بخشایش- ساختمان پزشکان افتخار-طبقه 2-واحد 206
تلفن مرکز
267643830
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط