دکتر سارا قریب

متخصص چشم

دکتر سارا قریب http://drdr.ir/doctor/31328/دکتر-سارا-قریب/ http://drdr.ir/doctor/31328/دکتر-سارا-قریب/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران چهارراه فرهنگ، روبروی بیمارستان یحیی نژاد
آیا از قبل توسط دکتر سارا قریب ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سارا قریب
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سارا قریب

بابل - چهارراه فرهنگ، روبروی بیمارستان یحیی نژاد
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط