دکتر عباس سلیمانی امیری

متخصص چشم

دکتر عباس سلیمانی امیری http://drdr.ir/doctor/31331/دکتر-عباس-سلیمانی-امیری/ http://drdr.ir/doctor/31331/دکتر-عباس-سلیمانی-امیری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان مدرس، جنب بانک سپه مرکزی، ساختمان پاستور
آیا از قبل توسط دکتر عباس سلیمانی امیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عباس سلیمانی امیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عباس سلیمانی امیری

بابل - خیابان مدرس، جنب بانک سپه مرکزی، ساختمان پاستور
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط