دکتر سیدمحمدحسین عماد

متخصص چشم

دکتر سیدمحمدحسین عماد http://drdr.ir/doctor/31334/دکتر-سیدمحمدحسین-عماد/ http://drdr.ir/doctor/31334/دکتر-سیدمحمدحسین-عماد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران میدان کشوری، ساختمان پزشکان کشوری
آیا از قبل توسط دکتر سیدمحمدحسین عماد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدمحمدحسین عماد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیدمحمدحسین عماد

بابل - میدان کشوری، ساختمان پزشکان کشوری
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط