دکتر فهیمه تواضع

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر فهیمه تواضع http://drdr.ir/doctor/31447/دکتر-فهیمه-تواضع/ http://drdr.ir/doctor/31447/دکتر-فهیمه-تواضع/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس 20متری سینما سعدی، تقاطع معدل، مجتمع سال، واحد 502
آیا از قبل توسط دکتر فهیمه تواضع ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فهیمه تواضع
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر فهیمه تواضع

شیراز - 20متری سینما سعدی، تقاطع معدل، مجتمع سال، واحد 502
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط