دکتر پارامیس برومندان

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر پارامیس برومندان http://drdr.ir/doctor/31600/دکتر-پارامیس-برومندان/ http://drdr.ir/doctor/31600/دکتر-پارامیس-برومندان/ 50329 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه پارکینگ شهرداری، روبروی مسجد حاج محمدتقی، ساختمان زاگرس
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر پارامیس برومندان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر پارامیس برومندان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر پارامیس برومندان

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری، روبروی مسجد حاج محمدتقی، ساختمان زاگرس
تلفن مرکز
0833XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)