دکتر علی مصدق خواه

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر علی مصدق خواه http://drdr.ir/doctor/3192/دکتر-علی-مصدق-خواه/ http://drdr.ir/doctor/3192/دکتر-علی-مصدق-خواه/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان پیروزی - بین اول و دوم نیروی هوایی - جنب مسجد قدس - ساختمان مجاور اهدای خون
اطلاعات مطب دکتر علی مصدق خواه

آدرس مطب دکتر علی مصدق خواه

تهران - خیابان پیروزی - بین اول و دوم نیروی هوایی - جنب مسجد قدس - ساختمان مجاور اهدای خون
تلفن مرکز
02177152259
پزشکان مرتبط