دکتر علی احمدی دهج

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی) و دارای بورد تخصصی رادیولوژی، سونوگرافی، CT، MRI

دکتر علی احمدی دهج http://drdr.ir/doctor/3200/دکتر-علی-احمدی-دهج/ http://drdr.ir/doctor/3200/دکتر-علی-احمدی-دهج/ 112693 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان خیابان شریعتی (چهاردستگاه) - جنب پاساژ کاوندی
اطلاعات مطب دکتر علی احمدی دهج

آدرس مطب دکتر علی احمدی دهج

شوش - خیابان شریعتی (چهاردستگاه) - جنب پاساژ کاوندی
تلفن مرکز
06142822761
پزشکان مرتبط