دکتر احمدرضا باقی شهرضایی

متخصص چشم

دکتر احمدرضا باقی شهرضایی http://drdr.ir/doctor/32005/دکتر-احمدرضا-باقی-شهرضایی/ http://drdr.ir/doctor/32005/دکتر-احمدرضا-باقی-شهرضایی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانه، مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی
آیا از قبل توسط دکتر احمدرضا باقی شهرضایی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر احمدرضا باقی شهرضایی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر احمدرضا باقی شهرضایی

اصفهان - خیابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانه، مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط