دکتر مسعود گلستانباغ

متخصص چشم

دکتر مسعود گلستانباغ http://drdr.ir/doctor/32057/دکتر-مسعود-گلستانباغ/ http://drdr.ir/doctor/32057/دکتر-مسعود-گلستانباغ/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان خیابان سلمان فارسی، بین حافظ و فردوسی
آیا از قبل توسط دکتر مسعود گلستانباغ ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مسعود گلستانباغ
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مسعود گلستانباغ

اهواز - خیابان سلمان فارسی، بین حافظ و فردوسی
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط